Säästev transport ja liikuvuse korraldus

 

Säästva transpordi ja liikuvuskorralduse edendamisel on SEI Tallinna töö sisu poliitikaanalüüsid, strateegiliste mõjude hindamine, linnade liikuvuskorralduse planeerimine, koolituste ja seminaride korraldamine, transpordi väliskulude hindamine ja CO2-audit, alternatiivkütused.