Säästva arengu foorumid ja muud konverentsid


Alates 2001. aastast on SEI koostöös partneritega korraldanud säästva arengu teemalisi foorumeid ja konverentse.

Säästva arengu foorumid:

 • Säästva arengu foorum 2016: Toit ja kliimamuutus    
                                                                                                                                  
 • Säästva arengu foorum 2014: Meremajandus tundlikus Läänemere keskkonnas
 • Säästva arengu foorum 2012: Rohemajanduse eeldused ja võimalused Eestis
   
 • Säästva arengu foorum 2009: Jätkusuutliku arengu mõõtmine – kas mõõdame õigeid asju õige mõõdupuuga?
   
 • Säästva arengu foorum 2007: Keskkonnapoliitika lõimimise strateegiad ja vahendid
   
 • Säästva arengu foorum 2005: Säästev areng igapäevategevuse osaks
   
 • Säästva Eesti foorum: Liitumine Euroopa Liiduga - kas Eesti suutlikkus jätkuda kasvab või kahaneb? (2002). SEI, Maa Nõukogu, Euroopa Liidu infosekretariaat, Avatud Eesti Fond
   
 • Säästva Eesti foorum: Heaolu Eestis aastal 2010 (2001). SEI, ÜRO Arenguprogramm
   

Muud foorumid ja konverentsid: