Strateegiline planeerimine (strateegiad, arengukavad, planeeringud) ja üldsuse kaasamine

 

Strateegiline planeerimine on sammsammuline tegevus arengu kaugemate ja laiemate eesmärkide ning nende saavutamise teede ja tegevuskava sõnastamiseks, viimistlemiseks ja lõplikuks määratlemiseks. Strateegiline plaan loob konteksti ja annab suunad ning juhised detailsemaks kavandamiseks ja otsuste langetamiseks.

Üldsuse aktiivne osalemine keskkonna ja arenguga seotud tegevusplaanide koostamisel ja rakendamisel kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil on säästva arendamise peamisi taotlusi.

SEI Tallinn on nõustanud arengukavade ja strateegiate koostamist ning üldsuse kaasamist otsusetegemisse.

 

Strateegiline planeerimine:


Üldsuse kaasamine ja osalemine:


Tegevuskavade elluviimine: